Sentences

Ik ben niet ziek. I am not sick.
Het is vies. It is dirty.
Zij is niet rijk. She isn't rich.
Hij is dom. He is dumb.
Jij bent lief You are sweet.
Wij hebben geld. We have money.
Jullie zijn arm. You (multiple) are poor.
Zij zijn niet gek. They aren't crazy.
Hij gokt niet. He doesn't gamble.
Zij is niet klein. She isn't small.
Ik ben dun. I am thin.
De man kijkt naar het kind. The man looks at the child.
Hij kust de vrouw. He kisses the woman.
Jullie kijken door het raam. You look through the window.
Jij ziet de hond. You see the dog.
Wij kijken door een raam naar de kat. We look through a window to the cat.
Ben jij vies? Nee, ik ben niet vies. Are you dirty? No, I'm not dirty.
De man en de vrouw zitten op een stoel. The man and the woman are sitting on a chair.
Ik sta in het huis. I'm standing in the house.
Jij loopt, hij staat en ik zit. You walk, he stands and I sit.
Ja, jullie zingen mooi. Yes, you sing beautifully.
De kinderen kussen oma in de auto. The children kiss grandma in the car.
Waar zijn de lepels en de vorken van de zoon? Where are the spoons and the forks of the son?
Hij geeft de messen aan opa. He gives the knifes to grandad.
Oma's en opa's hebben foto's van de kinderen aan de muur. Grandmas and grandads have pictures of the children on the wall.
Ik ga naar bed. I'm going to bed.
Moeder en vader hadden twee bedden in de slaapkamer. Mother and father had two beds in the bedroom.
Wat is er? What's the matter?
Er stond een bank in de zitkamer. There was a couch in the sitting-room
Waarom heb je gehuild? Why have you cried?
Hoe heb je dat gedaan? How have you done that?
Wat is er gebeurd? What has happened?
Ruud, kom je naar beneden? Ruud, are you coming downstairs?
Waarom bent u in de hal geweest? Why have you been in the hall?
Ik heb moeder elf boeken gegeven. I have given mother eleven books.
De hond heeft de kat onder de tafel ontdekt. The dog has discovered the cat below the table.
Spreekt u Engels? Do you speak English.
Ik kan Nederlands lezen en schrijven. I can read and write Dutch.
Ken jij Johanna? Do you know Johanna?
Weet jij waar mama is? Ze is niet boven in bed. Do you know where mom is? She is not upstairs in bed.
Heeft u begrepen wat ik in het Nederlands zei? Have you understood what I said in Dutch?
Jullie hadden achtentachtig potloden en pennen. You had eighty eight pencils and pens
Kunt u mij het boek geven? Can you give me the book?
Hij heeft het gele huis rood geverfd. He has painted the yellow house red.
Zij typte een brief aan hen op mijn computer. She typed a letter to them on my computer.
In de tuin staan rode, gele en blauwe bloemen. In the garden are (stand) red, yellow and blue flowers.
Jullie brood is voor jullie, hun brood is voor hen, en mijn brood is voor mij. Your bread is for you, their bread is for them, and my bread is for me.
Alle kinderen zijn lief. All children are sweet.
Is er gisteren iets gebeurd? Has something happened yesterday?
Hallo, hoe gaat het met je? Hello, how are you doing?
Met mij gaat het goed, dank je. I'm doing fine, thanks. (With me it's going good)
's Morgens loopt hij altijd naar de garage. In the morning he always walks to the garage.
Het is vandaag 31 december 1999. Today it is December the 3rd, 1999.
We deden het graag voor je. We did it gladly for you.
Mag ik u bedanken voor vanmorgen? May I thank you for this morning?
Als haar vriendin komt, zal zij het doen. If her girl friend comes, she will do it.
We moeten het doen, want we hebben 't beloofd. We must (have to) do it, for we have promised it.
Omdat zij het niet willen, moet ik 't doen. Because they don't want to, I must (have to) do it.
Ik beloof je dat ik morgen zal koken. I promise you that I'll cook tomorrow.
Zo zo! Waarom ben jij hier? So so! Why are you here?
Jongen, jongen, wat is dat lekker! Dear, dear, that is delicious!
Bah, da's vies! Bah, that's filthy!
Tja, da's niet zo mooi. Well, that's not so fine.
Ik word niet goed. I'm becoming unwell.

-
Back to main